خرید آنلاین فایل<آشنایی با گچ و خاک>

آشنایی با گچ و خاک آشنایی با گچ و خاک در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با آشنایی با گچ و خاک.
2 2
فهرست مطالب بخش اول:آشنایی با گچ بخش دوم:آشنایی با خاک
4 4 بخش اول گچ
5 5 تاریخچه و مقدمه ای بر استفاده از گچ گچ از قدیم الایام از گچ در ابنیه های مختلف استفاده می گردید. قدمت استفاده بشر از گچ به 5000 سال پیش باز می گردد. گچ از جمله مصالحی است که از ابتدا تا انتهای صنعت ساخت ساختمان مصرف می گردد.
6 6 منابع تهیه گچ گچ از پختن و آسیاب کردن سنگ گچ بدست می آید. سنگ گچ پنجمین منبع از فراوان ترین منابع طبیعی است. معادن سنگ گچ تقریباً در تمام ایران وجود دارد.