خرید آنلاین فایل<آشنایی با معماری پست مدرن>

آشنایی با معماری پست مدرن آشنایی با معماری پست مدرن در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با آشنایی با معماری پست مدرن.


فهرست مطالب تاریخچه نظریه ی معماری پست مدرن معماران مشهور دوره پست مدرن معرفی برخی از معماران و آثارشان
از دهه ی شصت میلادی، موضوع پست مدرن در معماری به صورت یک سبک مهم مطرح شد و انتقادات زیر بنایی به اندیشه ی منطق گرا و تکنومدار معماری مدرن وارد گردید. آغازگر این جنبش کسی نبود مگر یکی از شاگردان لوی کان به نام رابرت ونچوری. تاریخچه
چارلزمور، دیگر معمار پست مدرن، در جواب شعار میس می گوید: بیشتر بیشتر است (Moore is more) به جای کسر گرایی و حذف صورت مسئله، باید جمع گرایی را مورد توجه قرار داد و راه حل مناسب برای مجموعه ای از مسائل یافت. البته یک طنز زیبا و یک دو گانگی معنا در این شعار ملحوظ است ، زیرا که مورنام فامیل خود را در ابتدای این شعار قرار داده است. یعنی معنای دیگر این شعار این است که من بیشتر هستم.