خرید آنلاین فایل<اصول بازرسی و نصب پیچ و مهره های سازه های فلزی>

اصول بازرسی و نصب پیچ و مهره های سازه های فلزی اصول بازرسی و نصب پیچ و مهره های سازه های فلزی در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با اصول بازرسی و نصب پیچ و مهره های سازه های فلزی.
اصول بازرسی و نصب پیچ و مهره های سازه های فلزی

مقدمه اجزای پیچ مشخصات ابعادی پیچ انواع اتصالات نیروی پیش تنیدگی در اتصالات اصطكاكی انواع پیچها مزایای اتصال پیچی سفت کردن پیچ ها نام گذاری پیچ ها نام گذاری مهره ها گشتاور لازم در اتصالات اصطكاكی فهرست
مقدمه روش ساخت پیچ و مهره ها به دو صورت 1-فرج  گرم و 2-فرج سرد صورت میپذیرد. لازم به ذكر است در حالت فرج گرم میبایست سازنده دقت فراوانی به خرج داده و تولیدی با كیفیت مطلوب ارائه نماید زیرا در صورت عدم دقت ممكن است عیوبی به شكل ذیل در این روش تولید حاصل گردد:
1-اكسیداسیون سطحی و احتمال قرار گرفتن پوسته های اكسیدی 2-ایجاد زخم و تركهای سطحی 3-عدم یكنواختی در ساختار متالورژیكی در حالت فرج سرد ، پوششی از فسفاته بر روی فلز قرار میدهند كه خود باعث جلوگیری از خوردگی خواهد شد.در شكل زیر نمونه های تولید پیچ و مهره به این روش نمایش می شوند.